Endret mental status (AMS)

HENSIKTEN MED GJENNOMGANG: Endret mental status også kalt i medical AMS er en vanlig årsak til nevrologisk konsultasjon. Selv om det er ofte på grunn av en systemisk infeksjon eller metabolsk forstyrrelse, kan en rekke andre årsaker føre til irreversible hjerneskade hvis de ikke raskt identifiseres og behandles. En systematisk tilnærming til pasienten er viktig, med en forståelse av når man skal sette i gang en mer avansert og potensielt mer ressurs intense diagnostisk workup.

Nyere funn: Det siste tiåret har sett fremskritt i både diagnostisering og behandling av endret mental status. En betydelig skritt fremover i diagnostisering av pasienter med ellers uforklarlig encefalitt har vært identifisering av mange antistoffer assosiert med paraneoplastic og nonparaneoplastic autoimmun encefalitt. Bruken av kontinuerlige elektroencefalografi har vist at en betydelig andel av ellers uforklarlig endret mental status kan være forårsaket av nonconvulsive anfall. Flere studier har vist at proaktive, multikomponent intervensjoner kan være effektive i å forebygge sykehuservervet delirium. Den nylige lanseringen av dexmedetomidin kan føre til redusert forekomst av delirium i intensivavdelingen dersom resultatene av kliniske studier er båret ut i praksis.

SAMMENDRAG: Denne artikkelen drøfter årsaker til endret mental status, en første tilnærming til å vurdere pasienten, og elementer av den avanserte diagnostiske workup. Artikkelen avsluttes med en generell diskusjon om forebygging og behandling.